Cooperative Learning Academy of Snagov - CLAS International School

Curriculum bilingv

"Toti pentru unul si unul pentru toti." (A. Dumas)

         CURRICULUM CLAS

Curriculumul studiat în școala noastră este gândit în așa fel încât orice absolvent CLAS să-și continue studiile atât în instituțiile de învățământ din România, cât și în școli internaționale si in programe IGCSE.

Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea din Școala Internationala CLAS sunt avizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice si sunt abordate într-o manieră modernă folosind metodologia Învățarea prin Cooperare (Cooperative Learning) și o abordare holistică, inovatoare, centrată pe elev, similara scolilor finlandeze.

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional bilingv, de natură integrativă, dintr-o perspectivă holistică. Disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de cursuri specifice Curriculum-ului Angliei (trunchi comun) si de pregatire a examenelor Cambridge ESOL – Young Learners Tests, recunoscute la nivel international.

Sistemul de evaluare standard prin calificative este completat de un set de instrumente de evaluare alternativă prin Portfolio Mornings, prezentare de proiecte de grup reprezentand o extensie a practicii educaționale internationale.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației Naționale. Diplomele și certificatele școlare eliberate de Scoala Internationala CLAS au valoare recunoscută de Ministerul Educației Naționale și produc efectele de studii în învățământul românesc.

 We make a difference with our enriched bilingual curriculum!